I Like What You Say


Emergency above
Put on your hard hats and invisible gloves
What's going on
I was on the wagon, I thought I was done
You have to watch out
When one falls in, another came out

You say, I like what you say
I like what you say
You say, I like what you say
I like what you say

They say you have to have somebody
They say you have to be someone
They say if you're not lonely alone, boy there is something wrong

You say, I like what you say
I like what you say
You say, I like what you say
I like what you say

You say, baby, I only want to make you happy
Baby, I only want to make you

OOH [x3]

You say, I like what you say
I like what you say
You say, I like what you say
I like what you say

You say, baby, I only want to make you happy
Baby, I only what to make youCaptcha
Liedje Nada Surf I Like What You Say is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Like What You Saymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf I Like What You Say downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Like What You Say in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.