Inside Of Love


Watching Terrible tv
it kills all thought
getting spacier than
an astronaut
making out with people
i hardly know or like
I can't believe what I do
late at night
I wanna know what it's like
on the inside of love
i'm standing at the gates
i see the beauty above
only when we get to see
the aerial view
will the patterns show
we'll know what to do
I know the last page so well
i can't read the first
so i just don't start
it's getting worse
i wanna know what it's like
on the inside of love
i'm standing at the gates
i see the beauty the above
i wanna know what it's like
on the inside of love
i can't find my way in
i try again and again
i'm on the outside of love
always under or above
i cant find my way in
i try again and again
i'm on the outside of love
always under or above
must be a different view
to be a me with a you
i wanna know what it's like
on the inside of love
standing at the gates i see
the beauty above
i wanna know what it's like
on the inside of love
of course i'll be alright
i just had a bad night
i just had a bad nightCaptcha
Widget
Liedje Nada Surf Inside Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inside Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Inside Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inside Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.