Weightless


Outside just killing time and making noise
And outside the daylight comes, the daylight goes and weightless
If its weightless it makes no stairways to stairs that go nowhere
and don't dream, that is a dream it is what it seems

Climbing from over stimulated states to hearing
Cold radio and licenses plates but don't dream,
That is a dream it is what it seems
That is a dream it is what it seems

Behind every desire is another one waiting to be liberated when the first ones sated

Water skiing, the waters hot, the waters soft
You act nice, a black birthday card I threw it away
Correct life, is like eating steel or flying a plane
It's too bright, it's too bright

Outside just killing time and making noise
And outside the daylight comes, the daylight goes and weightless
If its weightless it makes no stairways to stairs that go nowhere
Climbing from over stimulated states to hearing
Cold radio and licenses plates but don't dream,
That is a dream it is what it seems
That is a dream it is what it seems

Why do black hats hide behind each others backs all the time?
Behind every desire is another one waiting to be liberated when the first ones satedCaptcha
Widget
Liedje Nada Surf Weightless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Weightlessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nada Surf Weightless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Weightless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.