In Honor Of The Wolf


Hellas!
Fire at Hesperus is burning
And the blade cuts deep the flesh
Where the fools command the land
Fire at the land of Ira

Ancient Prophecy sees the light
Demonic, Hellenic Pure cult
The warrior who escaped from Hades,
revenge in Darkness of Legends

The Wolf is Hungry at the depths
With Blood in the eyes, he dances with lust
The secrets of the Ancient dead
Reborn again, in an infant's soul

In Honour of the Wolf

The fate was again:unfair
The enemies cut of His hand
They promised to him the ancient secrets
They even dared to change His name

But again, the name meant Wolf
The Wolf of Ionia, the sacred land
The cry of freedom always shouts
And the unfaithful always haunts

Wolf of Ionia-Hellenic Blood
Wolf of Ionia-Hellenic SoilCaptcha
Liedje Naer Mataron In Honor Of The Wolf is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Honor Of The Wolfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naer Mataron In Honor Of The Wolf downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Honor Of The Wolf in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.