Salvatores Dei


I come from the dark Abyss, the Uterus!
And I conclude in dark Abyss, the Tomb!

I am the lord of the earth, it is of mine
Flesh and blood of mine by the name of my parents
A wild voice calls my race and me
The dead are laid on the soil
They have become birds, trees and air
I sit in shadows feeding from their flesh
They become ideas, passion and destiny becomes my will

I am afraid I humiliate my ancestors
I am brave my rage rises!
My passion, my beliefs are older than my heart
My body is the men, the women and the children of my race
I sing hanged from the Abyss
The magic proud incantation

Ipsteyo se ena oeo akptia direnh
Stp atey omeno, pasxonta, metaaodynom
Oxi pantodynamo, poaemisth sta akpotata synopa
Stp athro, aytokpatopa se oves tis ioteines dynameis
Tis opates kai tis a opatesCaptcha
Liedje Naer Mataron Salvatores Dei is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Salvatores Deimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naer Mataron Salvatores Dei downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Salvatores Dei in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.