Capable


Are you gonna love me back?
How much is long time for you?
Are you gonna love me back?
So capable, so capable
So capable, so capable
So capable

So capable
You're still here

You were preparing something to eat
And you let me know
And you blue fairy, Pinoccio, Pinoccio

Cause they made us too smart
Too quick, too many of us
Cause they made us too smart,
Too quick, too many of us

Are you gonna love me back?
How much is long time for you?
Are you gonna love me back?
How much is long time for you?
So capable
So capable
So capable
So capable
So capable
So capable
You're still here

So for someone of you experience
It has to b'easy to understand
And for someone of you background
It has to b'easy to play around
And for someone of your money
It has to b'easy to pay the round
But your never, you never
You never pay the round

If you pass me by
I just lose my mind
It's so easy for you to be smart
You' re a moron, little idiot
And you've only got a single neuron

You're missing a double click, little idiot
Can't you go a little more quick?
So I'm wasting, I'm wasting
I'm wasting my time with you

Are you gonna love me back?
How much is long time for you?
Are you gonna love me back?
How much is long time for you?Captcha
Widget
Liedje Najwa Nimri Capable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Capablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Najwa Nimri Capable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Capable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.