Body Groove


Architects, Nana,
Are you ready?
(Ooh, ooh; ooh ooh; ooh, ooh; ooh ooh; ooh ooh, ooooh; yeah)
Bring it on

(Ooh ooh, ooooh; yeah)
(Ah, ah; ah, ah; yeah, yeah)
(Ooh ooh, ooooh; yeah)
(Ah ah; ah ah ah; yeah yeah)
(Ooh ooh, ooooh; yeah)
(Ah ah; ah ah ah; yeah yeah yeah)
(Ooh ooh, ooooh; yeah)
(Ah ah; ah ah; ah, ah, ah ah; yeah yeah)

(Ooh, ooh; ooh, ooh; ooooh; yeah)
(Ah ah, ah ah)
(Ooh, ooh; ooh, ooh; ooooh, yeah)
(Ah, ah, yeah yeah, yeah)
(Ooh, ooh; ooh, ooh; ooooh, yeah)
(Ah, ah; ah, ah; yeah yeah yeah)
(Ooh ooh, ooh, ooooh)
(Ah, ah; ah ah, ah, yeah, yeah)

Its the weekend, and youre ready to make a move,
Youre working 9 til 5, it aint so smooth
So Monday, and its stress up on youre life,
And you know that music really beats life

So you got to,
Make the body move, (x4)
(Make the body) (x4)
Youve got to let the body groove, (x4)
(Let the body) (x4)

(Ah ah; ah ah; yeah yeah)
(Ooh, ooh; ooh ooh; ooh)
(Ah ah; ah ah; ah; yeah yeah; yeah yeah)

So now is it time to do your thing,
Let the melody carry the swing
All that I want is for you to get on down,
So you can feel the music all around

But you got to,
Make the body move (x4),
(Make the body) (x4)
Youve got to let the body groove (x4),
(Let the body) (x4)

Gonna make it,
Gonna lift it,
Gonna make this batty move
Gonna make it,
Gonna lift it,
Gonna make this batty groove

Gonna make it,
(Gonna make it)
Gonna lift it,
(Gonna lift it)
Gonna make this batty move
(Gonna make this batty)Captcha
Liedje Nana Body Groove is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Body Groovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nana Body Groove downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Body Groove in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.