Songtekst van Nanci Griffith: Late Night Grande Hotel

Late Night Grande Hotel


I'm working on a morning flight to anywhere but here
I'm watching this evening fire burn away my tears
All my life I've left my troubles by the door
'Cos leaving is all I've ever known before

It's not the way you hold me when the sun goes down
It's not the way you call my name that left me stranded on the ground
It's not the way you'll say you'll hear my heart when the music ends
No I am just learning how to fly away again

It's not the way you say you'll hear my heart when the music ends
I am just learning how to fly away again

And maybe you were thinking that you thought you knew me well
But no-one ever knows the heart of anyone else
I feel like Garbo in this Late Night Grande Hotel
'Cos living alone is all I've ever done well

It's not the way you hold me when the sun goes down
It's not the way you call my name that left me stranded on the ground
It's not the way you'll say you'll hear my heart when the music ends
No I am just learning how to fly away again

It's not the way you hold me when the sun goes down
It's not the way you call my name that left me stranded on the ground
It's not the way you'll say you'll hear my heart when the music ends
No I am just learning how to fly away again

It's not the way you'll say you'll hear my heart when the music ends
No I am just learning how to fly away againCaptcha
Liedje Nanci Griffith Late Night Grande Hotel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Late Night Grande Hotelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nanci Griffith Late Night Grande Hotel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Late Night Grande Hotel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.