Your Silent Face


A thought that never changes
Remains a stupid lie
It's never been quite the same
No hearing or breathing
No movement, no colors
Just silence

Rise and fall of shame
A search that shall remain
We asked you what you'd seen
You said you didn't care

Sound formed in a vacuum
May seem a waste of time
It's always been just the same
No hearing or breathing
No movement no lyrics
Just nothing

The sign that leads the way
The path we can not take
You've caught me at a bad time
So why don't you piss offCaptcha
Liedje New Order Your Silent Face is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Silent Facemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Order Your Silent Face downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Silent Face in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.