Circle Of Pain


I thought you were my friend, I was trying to find myself,
in pieces so lonely and desperate

You hurt me, I'm a fool and now I understand,
dark person punished my soul so bad

You can't hurt me no more, you'll never understand,
don't look at me, I pay for my mistakes

[PRE-CHORUS:]

Liar, Hypocrite, Evil, Self Destructive, So full of Jealousy
Don't invade my dreams, just walk away

[CHORUS:]

In this eerie night I will fly I will dance in the circle of pain,
walking in this unknown empty land,
so confused for what's wrong or right

Searching for my inner power

[1st LEAD - Gus]
[HARMONY - Marios]

[CHORUS]

I thought you were my friend, in pieces so lonely and desperate,
and now I understand, you punished my soul so bad

You can't hurt me no more, you'll never understand,
don't look at me, I pay for my mistakes

[PRE-CHORUS]Captcha
Widget
Liedje Nightrage Circle Of Pain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Circle Of Painmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nightrage Circle Of Pain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Circle Of Pain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.