24/7


Hey
Come here next to me
Come and talk to me
You'll see
I'm the girl in your dreams
You
Are all I'm lookin' for
Let's walk down to the shore
And play
Just Enjoy a sunny day

BRIDGE
I don't where you wanna go
I Will follow
There's one thing that you ought to know

CHORUS
'Cause I'm thinkin' about you baby, all the time
I've gotta give in to what I feel inside
24/7 you are on my mind
I'm crazy 'bout your smile
Don't know if you know, but you make me weak
There's something about the way you look at me
My body is shakin' and I can't break free
I'm crazy about your smile

Oh, when I look at you
There's nothing I can do
Oh no,
I just seem to lose control
Hey, it's all there in your eyes
You've got me hypnotized
All right, I've gotta give it up this time

BRIDGE
CHORUS

BRIDGE
CHORUS x2Captcha
Liedje Nikki Webster 24/7 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 24/7mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster 24/7 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 24/7 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.