I Wanna Belike You


now im the king of the swiners zone
the jungle VIP
ive reched the top and had to stop
and thats whats botherin me
i wanna be a girl of mancu
and stroll rihgt into town
and be just like the other girls
im tired of monkeyin around

oh, oobee doo
iwanna be like you
i wanna walk like you
talk like you, too
you'll see its true
an ape like me
can learn to be human too

now dont try to kid me, mancu
imade a deal with you
what i desire is girls red fire
to make my dream come true
now give me the secret mancu
come on give me what to do
give me the power of mans red fire
so i can be like you

oh, oobee doo
i wanna be like you
i wanna walk like you
talk like you, too
you'll see its true
an ape like me
can learn to be human too

lets go
step to the left
step to the right
give me the power of mans red flower

oh, oobee doo
i wanna be like you
i wanna talk like you
walk like you, too
you'll see its true
someone like me
can learn to be
someone like me
can learn to be
someone like you
can learn to be
someone like me!!!Captcha
Liedje Nikki Webster I Wanna Belike You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wanna Belike Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster I Wanna Belike You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wanna Belike You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.