Let's Dance


Dance
Let's dance

CHORUS:
THEY'RE DANCING IN CHICAGO, THEY'RE DANCING IN SPAIN
THEY'RE DANCING WHERE IT'S TROPICAL AND DANCING IN THE RAIN
THEY'RE DANCING ON THE CEILING TO THE RHYTHM OF THE NIGHT
THEY'RE DANCING THE BEAT OF LIFE
COME ON LET'S DANCE
LA LA LA LA LA LA LIFE
LETS DANCE

VERSE 1
When you're moving
With your body next to mine
You make me want to keep on grooving
Till i'm losing track of space and time

BRIDGE
When the feeling takes you over
You can feel it pull you under
Let the spirit lift you up and set you free
Do the cha cha over under
Do the tango or the sumba
And all it's gonna take is 1 2 3

CHORUS

Verse 2
You've got me swaying
To a wild funky beat
And the rhythms going to take me
To a place where i can feel the heat

BRIDGE
When the feeling takes you over
You can feel it pull you under
Setting up the vital chemistry
We could stay this way forever
We will always be together
And all it's going to take is you and me

CHORUS

Come on let's dance

CHORUS TILL ENDCaptcha
Liedje Nikki Webster Let's Dance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let's Dancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Let's Dance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let's Dance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.