MmmI Like


Baby
I knew at once
The way you looked at me
I think you know what I feel for you

Tell me
I'm all you need
'Cause when you're next to me
I wanna give it all to you

Bridge:
The way you look into my eyes
And every time you smile

Chorus:
Anything you do I like
Everything with you I like
You know how to do it right
And you make me feel so Yeah, yeah, yeah

Chorus

Baby
It's you and me
I know we were meant to be
'Cause you are there just when I needed you

Baby
You set me free
And all you do for me
I wanna spend my time with you

Bridge

ChorusCaptcha
Liedje Nikki Webster MmmI Like is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied MmmI Likemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster MmmI Like downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje MmmI Like in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.