Perfect Bliss


I think they call it love
It's nothing to be scared about, believe me
It's nothing we can do
Just let it be a part of you and feel it
"Bridge"
I wanna let you know
I promise, I promise
To never let you go
"Chorus"
We can make it good
We can make it right
We can make the shadows turn to light
Boy when it feels like this
When it feels like this
We don't need to hurt
We don't need the pain
We can be the sun behind the rain
Boy when it feels like this
When it feels like this
It's some kind of perfect bliss

You're scared it's gonna change
You say you need a guarantee
Just leave it
You look but you won't find
Just feel it
"Bridge"
I wanna let you know
I promise, I promise
To never let you go
"Chorus"
We can make it good
We can make it right
We can make the shadows turn to light
Boy when it feels like this
When it feels like this
We don't need to hurt
We don't need the pain
We can be the sun behind the rain
Boy when it feels like this
When it feels like this
It's some kind of perfect bliss

It's a to 2, it's cemistry
It's meant to be
It's everything
It's all we need just let it be
Yeah, YeahCaptcha
Liedje Nikki Webster Perfect Bliss is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Perfect Blissmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Perfect Bliss downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Perfect Bliss in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.