A Halo Askew


my life was taken away from me the day that i was born
no such thing as sympathy from the ones who had me
torn apart to pieces, ripping out my heart
memories hunt me down, a refugee at large
each and every day
defending myself
my life in decay
crawl back into my shell

enslaved to guilt for as long as i can remember
the only thing that i know is the darkness of november
these pangs of conscience, no peace of mind
the true meaning of life has been hard to find

each and every day
defending myself
my life in decay
crawl back into my shellCaptcha
Widget
Liedje Nonexist A Halo Askew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Halo Askewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nonexist A Halo Askew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Halo Askew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.