Back To Hers


How can something so right be so wrong
Why couldn't common sense leave us alone
Is it love or is it loss that pulls us on
Just what do you have I don't have at home

Time has took its toll on us again
We've come all the way from lovers back to friends
Everything we have must be so much
You've gone all the way from my arms back to hers
[ steel ]
Time has took its toll on us again
We've come all the way from lovers back to friendsCaptcha
Liedje Norma Jean Back To Hers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back To Hersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Norma Jean Back To Hers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back To Hers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.