Anyway


never say that nothing ever came from a mouse anyway
crawled into my house, took my cat away
don't let your brain tell your mind that it must say
that nothing ever came from a mouse anyway
anyway

never say that nothing ever came from a gnat anyway
flew into my ear and then he done flown away
always causing aggravation so can't you ever say
that nothing ever came from a gnat anyway
anyway, anyway, anyway

something always comes from the music anyway
came into my life and it stole me blues away
oh, my stereo is my best friend every day
and this music is my blood, it's my blood
it always comes and goes, but it never floods
something always comes, something always goes
something always comes from the music
something always comes from the music anyway
anyway, anyway, anyway

don't ya feel that this music flows
don't ya feel like it's life
well i do, well i certainly do
i can't live without this music in my blood
well it gets me up when i'm feeling down
and i cannot sleep when this music is around
i live to move
and i know that there's something there filling me up, this music
a wise man once said
a wise man once said when he told me
one good thing about music
when it hits you, you feel no pain

something always comes and it always goes
it will be there to the end after everything is gone
the music
ah, it will, to the end
something always comes, something always goes
something always comes and it goes
something always comes from the music anyway
anyway, anyway, anywayCaptcha
Widget
Liedje Oar Anyway is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anywaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oar Anyway downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anyway in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.