Missing Pieces


i woke up with a headache from the night before
cause sometimes i drink
i spent the night with my head in a toliet bowl
it's where i like to think

i say cause i don't want no one to take a piece of my heart
i hate to lose all those itty-bitty pieces from my heart
la-la-la-ah-eh-oh

you ever spent all night thinking about your life
well i suggest you try
well it's something that you're gonna want to do in the night
cause i tend to cry

say cause i don't want no one to take a piece of my heart
i hate to lose all those itty-bitty pieces from my heart
la-la-la-ah-eh-oh

you ever spent all day thinking about the night
it's something that you do
when you're thinking way too much, you're out of sight
what you gonna do

i say cause i don't want no one to take a piece of my heart
i hate to lose all those itty-bitty pieces from my heart
la-la-la-ah-eh-oh
yeah yeah youCaptcha
Widget
Liedje Oar Missing Pieces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Missing Piecesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oar Missing Pieces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Missing Pieces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.