Dyer Wanna Be A Spaceman


I haven't seen your face round
Since I was a kid
You're bringing back those memories
Of the things that we did
You're hangin round
And climbing trees
Pretending to fly
D'Yer wanna be a spaceman
And live in the sky

You got how many bills to pay
And how many kids
And you forgot about
The things that we did
The town where we're living
Has made you a man
And all of your dreams
Are washed in the sand

Well it's alright
It's alright
Who are you and me to say
What's wrong and what's right
Do you still feel like me
We sit down here
And we shall see
We can talk
And find common ground
And we can just forget
About feeling down
We can just forget
About life in this town

It's funny how your dreams
Change as you're growing old
You don't wanna be no spaceman
You just want gold
All the dream stealers
Are lying in wait
But if you wanna be a spaceman
It's still not too late

Well it's alright
And It's alright
Who are you and me to say
What's wrong and what's right
Do you still feel like me
We sit down here

And we shall see
We can talk
And find common ground
And we can just forget
About feeling down
We can just forget
About life in this townCaptcha
Liedje Oasis Dyer Wanna Be A Spaceman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dyer Wanna Be A Spacemanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Oasis Dyer Wanna Be A Spaceman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dyer Wanna Be A Spaceman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.