Cause of Dead


Transciptter/Copy righter: LSlasher [SLT]
Band's artists:
Frank Watkins
James Murphy
John Tardy - Vocal
Trevor Peres
Donald Tardy
Reconstruction - Intravenous Blockage
ROTTING IN THE WASTES BELOW
PAIN DENIES THE SOUL
KILLING, SEND YOU TO
YOUR GRAVE
PEELING, RID YOU OF YOUR SKIN
TREARING, RID YOU OF YOUR
LIMBS INFECTION SOON SETS IN
COMING SOON, THE END OF LIVE
WITH THE
DARKENING LIGHT
THROUGH THE DEATH OF THOSE
RISING OF THE DEAD
KILLING FOR THE NEED
FEEL THE BLOOD SPILL FROM YOUR MOUTH
WITH ROTTING WAYS COMES DESTINY
WE'RE DYING FOR OUR SOULS TO LEARN
FIND THE DARKNESS, KILL THE DAY
WITH THE DARKNESS WE ARISE
YOUR HELL IS
DENIED
YOU'RE DESTINED TO DIE
THE POWERS BELOW
LIVING THE PAIN
LIFE GOES ON, EVEN AFTER DETH
BEYOND THE FEARLESS CRIESCaptcha
Widget
Liedje Obituary Cause of Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cause of Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Obituary Cause of Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cause of Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.