Historias De Amor


Si pudiera demostrar
Lo que siento de verdad
Promesas sin realizar
No me digas nunca ms
Que es sencillo olvidar
No puedo, no se mentir
Historias de amor
Ojos que miran con ilusin
Pasiones vividas entre los dos
Imposibles de borrar
Hoy me he vuelto a despertar
Son tus besos algo ms
Te llevo dentro de m
Tengo mucho que decir
Oigo voces sin razn
No s vivir sin t
Historias de amor
Ojos que miran con ilusin
Pasiones vividas entre los dos
Imposibles de borrarCaptcha
Widget
Liedje OBK Historias De Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Historias De Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje OBK Historias De Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Historias De Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.