Dreaming In Columbian


Worlds apart, separation from my mind
Just close my eyes to bring me there
I fall apart, the peices are so hard to find
A puzzle peice is torn in half

The absence, of colour surrounds a broken dream
Call my eyes to take me there
One by one I watch, as the peices disappear,
My friends become the ones I hate
This house of cards it, won't withstand the wind
I shut my eyes to escape

All my whites have turned to black
Everytime I close my eyes, dream in columbian
All my bugs are comin' back
Crawlin' on my face, they speak in!
Columbian

Worlds apart, a separation from my soul
Worlds apart, the separation is now whole
I watch the peices fall apart
I try to make a brand new start
I'm fallin' in, I'm fallin' out,
I'm fallin' up, I'm fallin' back,
I'm fallin' down, an' fallin' round, an' askin' why?Captcha
Liedje Overkill Dreaming In Columbian is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dreaming In Columbianmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Overkill Dreaming In Columbian downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dreaming In Columbian in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.