Infinity Divine


Dying of terror the lust in your eyes
Temptressed by your glance
As you fade away

[Bridge:]

Achieving higher steps
To a perfect life
Gaze a crystal sky
Its wept away
Your sorrow end

Paint all my pictures with glanzed perfect eye
Fall into the visions then wonder why

[Bridge]

[Chorus:]

Your wanderlust so high
Wanderlust so high to try
Truth I'll find
I'll never can describe

Take the chance
You are what you mean you can be
When trying you fail
In times that you

Seize the moments that's true
FUll of life
When nightbreezes whispers you to unwind

[Bridge]

[Chorus]Captcha
Widget
Liedje Pagan's Mind Infinity Divine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Infinity Divinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pagan's Mind Infinity Divine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Infinity Divine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.