Songtekst van PAICE ASHTON LORD: Dance With Me Baby

Dance With Me Baby


Dance with me baby
romance with me baby
take a chance with me baby
come on dance with me baby
well alright alright alright
is that alright ~ good

just one more time
Im gonna make you mine
just one more time
now would you be so kind

Shake your baby in
shake your baby out
shake it with me baby
for goodness sake
it with me baby
for goodness sake it with me baby
shake it with me baby
come on make it with me baby
did you say alright
Oh I thought you said alright
alright alright - good

Just one more time
I'm gonna make you mine
just one more time
now would you be so kind
turn your baby round
shake her all about

I been watching you all night long
I could tell at first glance
I'm gonna make it with
you little girl
you just got to give me
one more chance

Dance with me baby
romance with me baby
take a chance with me baby
come on dance with me baby
I said alright alright alright
is that alright - goodCaptcha
Widget
Liedje PAICE ASHTON LORD Dance With Me Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dance With Me Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje PAICE ASHTON LORD Dance With Me Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance With Me Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.