Songtekst van PAICE ASHTON LORD: On The Road Again, Again

On The Road Again, Again


You get out of bed
examine your head
You don't know where ya are
until ya get in the car
You get on the plane
You have a little drink
keep yourself sane

Round and Round
Town to town
One day you're up
the next you're so down

Another Holiday Inn
And then ya shave your chin
Gotta get down we gotta go
And then it's back in the car
and on with the show

Round and Round
Town to town
One day you're up
the next you're down

And then after the show
You got nowhere to go
It drives you insane
So you have a little drink
And its back on the plane

Round and round
Town to town
But that's just the way
You gotta playCaptcha
Widget
Liedje PAICE ASHTON LORD On The Road Again, Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On The Road Again, Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje PAICE ASHTON LORD On The Road Again, Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On The Road Again, Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.