Come by Here


When you feel that you ain't got a friend
Come by here, come by here
I'll open up my heart and I'll let you in
Come by here, come by here

Come by here, come by here
Come by here, come by here
Come by here, come by here

When you're low, gets too much to bear
Come by here, come by here
In me, you got some one who care
Come by here, come by here

Come by here, come by here
Come by here, come by here
Come by here, come by here

I'll make you read it right, I'll make your burns light
I'll be with you honey, whether you're wrong or right
I will, I will, I will, oh yes, you will
Come by here

Come by here, come by here
Come by here, come by here
Come by here, come by here

If your world seem dark and weary
Come by here, come by here
I can brighten it up now if you just let me
Come by here, come by here

Come by here, come by here
Come by here, come by here
Come by here, come by here

Oh baby, I'll make your way a little bit brighter
I'll make your low just a little bit light
I'll be your friend, your closest kin
I'll be with you till the end

Come by here, come by here
I'll make your way a little bit brighter
I'll make your low just a little bit light

Come by here, come by here
Come by here, come by here
Come by hereCaptcha
Liedje Paul Kelly Come by Here is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come by Heremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Come by Here downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come by Here in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.