Songtekst van Paul Kelly: I Still Pray Feat Kasey Chamber

I Still Pray Feat Kasey Chamber


kasey:
well i still cry, for baby jesus
and i still pray, when im alone
and when im lost he'll come to find me
because he died to save my soul

paul:

when i can't walk, he's there to carry
when i speak, he hears my word
when i wake and i have nothing,
he sends me gold, francen sence and balm

chours:

well i still cry for baby jesus
and i still pray when im alone,
and when im lost he'll come to find me,
because he died to save my soul

p&k:

when i cry my tears of sorrow
when my heart grew on the aid
and when im troubled when im sleeping
he will hold me untill i wake

chours:

well i still cry for baby jesus
and i still pray when im alone,
and when im lost he'll come to find me,
because he died to save my soul

because he died to to save my soul (repeat times 3)Captcha
Liedje Paul Kelly I Still Pray Feat Kasey Chamber is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Still Pray Feat Kasey Chambermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly I Still Pray Feat Kasey Chamber downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Still Pray Feat Kasey Chamber in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.