Songtekst van Paul Kelly: If I Could Just Start Today Again

If I Could Just Start Today Again


All the kings and queens in the Bible
They could not turn back time
So what chance have I of a miracle
In this life of mine?

I only want one day
To unsay the things I said
Undo the thing I did
Twenty four little hours

Oh, God, please wipe them all away
And I promise I will change
If I could start today again

I know I'm not the milk and honey kind
Today I proved it true
When the red mist falls around my eyes
I know not what I do

Please give me back today
And I won't say the things I said
Or do that thing I did
Every minute, every hour

The replay's just the same
And I can't stand the shame
Oh, let me start today again

I only want one day
One lousy day, that's all
Of every day that's been before
Since time began

I know my prayer's in vain
But for a second I'll pretend
That I can start today againCaptcha
Liedje Paul Kelly If I Could Just Start Today Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If I Could Just Start Today Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly If I Could Just Start Today Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If I Could Just Start Today Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.