Songtekst van Paul Kelly: Please Leave Your Light On

Please Leave Your Light On


Please, leave your light on for me
Let it shine off through the night
I know by now you?re not expecting me
I?ve been so long out of sight

I?m coming through the darkest hour now, mama
Don?t give up on me, just yet
I got no excuses for ya
But I sure got some regrets, I sure got some regrets

I went out from the halls of grace
My soul turned into stone
Please, leave your light on for me
I?ve been taking the long way home

Please, go easy when you see me, mama
I just might fall apart
I know, I?ve tried your patience
I know, I?ve stretched your heart

The sky fell down hard upon me
I've been crawling in the dirt
Nobody?s fault but mine for sure
And not just me who?s hurt, not just me who?s hurt

I went out from the halls of grace
Turned my back on my own
Please, leave your light on for me
'Cos I?ve been taking the long way homeCaptcha
Liedje Paul Kelly Please Leave Your Light On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Please Leave Your Light Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Please Leave Your Light On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Please Leave Your Light On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.