Right Outta My Head


I'm gonna fuck her right outta my head
I'm gonna jump from bed to bed
Sally, Sonia, Sophie, Sue
I ain't met 'em all yet but I'm planning to
I'm gonna fuck her right outta my head

I'm gonna lay down a new set of memories
With Tanya's and Julie's, Linda's and Emilie's
The way we moved in the mirror on the wall
I won't remember that at all
I'm gonna lay down a new set of memories

Ah, I'm gonna be okay
Ah, once these visions go away

I'm gonna drink this whole town dry
No sad tear's gonna wet my eye
Maggie, Mary and Mona, Bill
Are gonna do me right, did I say Bill?
I'm gonna drink this whole town dry

Ah, I'm gonna be just fine
Ah, once these visions get off my mind, oh

Ah, I'm gonna be okay
Ah, once these visions, say it again
Ah, I'm gonna be just fine
Ah, once these visions get off my mind

I'm gonna jump from bed to bed
(I'm gonna fuck her right outta my head)
No sad tear's gonna wet my eye
(I'm gonna fuck her right outta my head)

I'm gonna lay down a new set of memories
(I'm gonna fuck her right outta my head)
I'm gonna drink this whole town dry
(I'm gonna fuck her right outta my head)

Dry
(I'm gonna fuck her right outta my head)
Dry
(I'm gonna fuck her right outta my head)
Dry
(I'm gonna fuck her right outta my head)
DryCaptcha
Liedje Paul Kelly Right Outta My Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Right Outta My Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Right Outta My Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Right Outta My Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.