Songtekst van Perry Como: All At Once You Love Her

All At Once You Love Her


( All at once you know

All at once you know )

You start to light her cigarette,
And all at once you love her
You've scarcely talked, you've scarcely met,
But all at once you love her

You like her eyes, you tell her so,
She thinks you're wise and clever
You kiss goodnight and then you know,
You'll kiss goodnight forever
You wonder where your heart can go,
Then all at once you know

( All at once you know )

< instrumental verse >

You like her eyes ( 'like her eyes ) you tell her so ( 'tell her so )
She thinks you're wise and clever ( you're wise an' clever )
You kiss goodnight and then you know,
You'll kiss goodnight forever
You wonder where your heart can go,
Then all at once you know

( All at once you know )

Music by Richard Rodgers
with lyrics by Oscar Hammerstein IICaptcha
Liedje Perry Como All At Once You Love Her is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All At Once You Love Hermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Perry Como All At Once You Love Her downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All At Once You Love Her in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.