Songtekst van P.Y.T.: PYT Tell Me If Youre Down With Me

PYT Tell Me If Youre Down With Me


Tell me whose got my back
(ummm, tell me)
Tell me whose got my back
(PYT,ohh)

Why do you keep hating me all behind my back
Dogging me
Just tell me why you cant be real with me cause your smilling in my face
Ya talk behind my back
You got a problem maybe i can help you try to solve it
Cause your steady talking all your mess
Got me stressed and im about to get my girls and handle it

Whats up with all these people being jealous of me because im in PYT
If you got a problem you can talk to me
Let me know whats on your mind
Tell me why you talk about me all the time

Chorus:

I got my girl's with me and im about to let you know what were gonna do
Tell me whose got my back
Cause this girl's tryna trip and i aint having that
She smiles in my face
Talk behind my back
So tell me where ya'll at, where ya'll at, tell me where ya'll at
So PYT tell me if ya down with me
Got my girls with me so where ya'll at
I know ya'll got my back,back

Why do you keep stressing me when im just tryna do my (job)
And im just tryna have fun
But your steady in my face your always in the way
You got a problem maybe i can help you try to solve it
Baby what you wanna do,you know it aint cool
And im about to get my girls and handle it ohh

Whats up with all these people being jealous of me because im in PYT
If you got a problem you can talk to me
Let me know whats on your mind
Tell me why you talk about me all the time
And tell me why your tripping on me

Repeat Chorus

I dont want no trouble im just tryna be me
Does it make you feel good when you talk about me
You can say what you wanna say
You can do what you wanna do
It really dont matter cause i got my girl's with me ohh

(Chorus repeats until fade outCaptcha
Liedje P.Y.T. PYT Tell Me If Youre Down With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied PYT Tell Me If Youre Down With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje P.Y.T. PYT Tell Me If Youre Down With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje PYT Tell Me If Youre Down With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.