Gone Away


I try to reason and tell myself you'll return
But you are gone and I know, I know, I know you're gone
You were mine for only a minute
And if I hurt you I didn't intend it

You are gone away, I keeptellin' my mind
You're not gonna stay
But I believe sometimes that I lost you, baby
I lost you, baby, you were gone

Forgive and forget it that's not what I'll ask you to do
'Cause I want you back, yeah
You know, you know I want you back
And in concluding my mental discussion
I found I lost my prized possession

You are gone away, I keeptellin' my mind
You're not gonna stay
And I believe sometimes that I lost you, baby
I lost you, baby, you were gone

You were mine for only a minute
And if I hurt you I didn't intend it

You are gone away, I keeptellin' my mind
You're not gonna stay
And I believe sometimes that I lost you, baby
I lost you, baby and you were gone

Lie, lies I told you baby
I never meant to sayCaptcha
Liedje Queen Latifah Gone Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gone Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen Latifah Gone Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gone Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.