Songtekst van Queens Of The Stone Age: Better Living Through Chemistry

Better Living Through Chemistry


The blue pill opens your eyes
Is there a better way
A new religion prescribed
To those without the faith
The hero holding a knife
And blood is not enough
Is it too late to go back?
Is it too late to go?

There's no one here
And people everywhere, you're on your own

Let's see if I'm hearing this right
Is it just I should take
And never endings are glad
To carry out the dead
Your idols burn in the fire
The mob comes crawling out (take us down and out)
I'm reclaiming their minds
Destroying everyone

There's no one here
And people everywhere, you're all aloneCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age Better Living Through Chemistry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Better Living Through Chemistrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Better Living Through Chemistry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better Living Through Chemistry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.