Songtekst van Questionmark & The Mysterians: 96 Tears

96 Tears


Too many teardrops for one heart to be cryin
Too many teardrops for one heart to carry on
Youre way on top now since you left me
Youre always laughin way down at me
But watch out now, I'm gonna get there
W'ell be together for just a little while
And then I'm gonna put you way down here
And you'll start cryin ninety-six tears
Cry, cry

And when the sun comes up, I'll be on top
You'll be right down there, lookin up
And I might wave, come up here
But I don't see you wavin now
I'm way down here, wonderin how
I'm gonna get you but I know now
I'll just cry, cry, Ill just cry

Too many teardrops for one heart to be cryin
Too many teardrops for one heart to carry on
Youre gonna cry ninety-six tears
Youre gonna cry ninety-six tears
Youre gonna cry, cry cry cry now
Youre gonna cry, cry, cry, cry
Ninety-six tears
C'mon and lemme hear you cry, now
Ninety-six tears, I wanna hear you cry
Night and day, yeah, all night long
Uh-ninety-six tears, cry cry cry
C'mon baby, let me hear you cry now, all night long
Uh ninety-six tears, yeah c'mon now
Uh-ninety-six tearsCaptcha
Widget
Liedje Questionmark & The Mysterians 96 Tears is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 96 Tearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Questionmark & The Mysterians 96 Tears downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 96 Tears in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.