Baghdad


I'm going crazy,
Gonna lose my shit if I don't check myself.
I keep my head down,

One day we'll seem alive,
Hold onto life and make this go away.
Somebody has to make me understand,
Why I'm here to stay.
Too many people've died, or lost their mind.
It happens every day.
Hold onto everything I've every known,
And I might be

Talked to my friends and
No one even know who the Hell is held.
I see my brothers broken down,
But still know what they have to do.

One day we'll seem alive,
Hold onto life and make this go away.
Somebody has to make me understand,
Why I'm here to stay.
Too many people've died, or lost their mind.
It happens every day.
Hold onto everything I've every known,
And I might be

One day we'll seem alive,
Hold onto life and make this go away.
Somebody has to make me understand,
Why I'm here to stay.
Too many people've died, or lost their mind.
It happens every day.
Hold onto everything I've every known,
And I might lose I might loseCaptcha
Liedje Ra Baghdad is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baghdadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ra Baghdad downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baghdad in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.