Genocide


Could it be that it didn't happen?
Could it be that I wasn't there?
I could swear that my eyes are open
But there's nothing at which to stare
I remember the people dying
Staring blankly at the sky
Unaffected and undistracted
Redirected to pass them by

(Chorus)

Cold as steel underneath my broken skin
I'm bleeding
Forced to feel
Devastion murder genocide

My reflection sometimes reminds me
In their image was I born?
Technically, I'm enhanced they tell me
From their minds my existence torn
They don't know all the hate I'm feeling
They don't see how it breeds inside
I'm afraid of the walls around me
I'm afraid but I csn not hide

(Chorus)

There's a reason that I met you
It's to show me how to die
Simplify my wrong connection
Disconnect me where I lie
There is conflict all around me
There is conflict in my soul
Put an end to what's begininng
To make me want to play my role

(Chorus)Captcha
Liedje Ra Genocide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Genocidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ra Genocide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Genocide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.