I Promised My Word To You


"I promised my word to you"?

I promised my word to you
Never giving up on you
Never lying or denying
The words I said to you
To make this dream come true
Reality made its like heaven in my own
Gaze but I can't get away from this
Cos I know my word to you I meant it

Verse 1:
The nights we shared together
Always hoping our lives would be
Spent each day together, even though
Your not here, my heart is always near
Even though my heart broke I'm never loosing
Hope, cos the times we had and the love we made
I stayed true to you never lied to you cos you have me
Feeling a certain way that keeps me true to you baby

I promised my word to you
Never giving up on you
Never lying or denying
The words I said to you
To make this dream come true
Reality made its like heaven in my own
Gaze but I can't get away from this
Cos I know my word to you I meant it

Verse 2:
Every-time it's on my mind
Spent some time thinking it through
Love lives, hope never dies, for you
Loves true when you give your heart
To someone you love and you know
That your love is the strength to carry
On, just do believe and you will see
That through all your pain, there is hope
For you no-matter what you say

I promised my word to you
Never giving up on you
Never lying or denying
The words I said to you
To make this dream come true
Reality made its like heaven in my own
Gaze but I can't get away from this
Cos I know my word to you I meant it

I promised my word to you
Never giving up on you
Never lying or denying
The words I said to you
To make this dream come true
Reality made its like heaven in my own
Gaze but I can't get away from this
Cos I know my word to you I meant it

Bridge:
So just remember to never let love go
When you keep on carrying on you
Just won't let go
Cos you gotta keep it all inside
Do what feels right cos I meant my promise to you

I promised my word to you
Never giving up on you
Never lying or denying
The words I said to you
To make this dream come true
Reality made its like heaven in my own
Gaze but I can't get away from this
Cos I know my word to you I meant it

I promised my word to you
Never giving up on you
Never lying or denying
The words I said to you
To make this dream come true
Reality made its like heaven in my own
Gaze but I can't get away from this
Cos I know my word to you I meant it

Rachelle xxxCaptcha
Liedje Ra I Promised My Word To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Promised My Word To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ra I Promised My Word To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Promised My Word To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.