Tu Amor


Mi amor I'm not sure of the right words to say
Maybe these simple words will do best to best explain
What I feel in my heart
What I feel more each day
How to make you see
How to let you know
How to say, how to say, how I love you so
With words you understand
Words that get right through to your heart
Here's the place to start

[Chorus]

Tu amor, I will always be tu amor
Tu amor, means the world to me
Estarás siempre en mi corazón
You're the one in my soul
And I live for tu amor, tu amor

Mi amor love you more with such look in your eyes
Maybe these simple words will do best to best describe
What I feel in my heart
What I'll feel for all time
Oh, How to make you see
How to let you know
How to say, how to say, how I need you so
With words you understand
Words that get right through to your soul
Words that let you know

[Chorus]

Tu amor, I will always be
Tu amor, means the world to me
Estarás siempre en mi corazón
You're the one in my soul
And I live for tu amor, tu amor

You're the one that
I need in my arms
Believe me these words
I say are words that come straight from my heart
How do I make you believe
Nothing else means as much as what you mean to me

*Tu eres la unica en mi alma
Tu eres el unico en mi alma
*Yo te quiero
Yo te quiero
*Te adoro
Te adoro
*Tus labios
Tus labios
*Tus ojos
Tus ojos
*Mi amor
Mi amor

[Chorus]
Tu amor, I will always be
Tu amor, means the world to me
Estarás siempre en mi corazón
You're the one in my soul
That I live for tu amor, tu amor







Captcha
Widget
Liedje RBD Tu Amor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tu Amormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje RBD Tu Amor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tu Amor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.