Life support


STEVE:
Steve
GORDON:
Gordon
ALI:
Ali
PAM:
Pam
SUE:
Sue
ANGEL:
Hi, ik ben Angel
COLLINS:
Tom - Collins
PAUL:
Ik ben Paul We gaan beginnen
ALLEN:
Alleen maar nu, alleen maar wij
MARK:
Sorry, het spijt me, oeps!
PAUL:
En jij bent?

MARK:
Ik ben geen, ik wou hier, ik heb geen
Ik ben hier met Mark, Mark
Ik ben Mark
Wauw! Wat een topvergadering!
PAUL:
Ga zitten Mark, we gaan door met onze opening
ALLEN:
Geen schuld, geen spijt
Je tijd is zo voorbij!
GORDON:
Nee sorry Paul,
Hier heb ik dus moeite mee, dit credo
Mijn T-cellen staan laag
Dat spijt me dus wel, weet je
PAUL:
Goed Maar Gordon, vertel es,
Hoe je je voelt vandaag
GORDON:
Je bedoelt?
PAUL:
Hoe je je voelt vandaag
GORDON:
Best goed
PAUL:
Meer niet?
GORDON:
Beter dan heel dit jaar
PAUL:
Maar waarom kies je dan angst?
GORDON:
Ik ben een New Yorker!
Angst is mijn leven
Als jij preekt, merk ik dat ik vaak dichtsla
Ik wil de wereld snappen met mijn logica
Maar ik wil wel openstaan
Voor wat ik niet snap
GORDON, ROGER:
Want ik had allang dood moeten zijn
Al drie jaar lang
ALLEN:
Geen ander pad, geen nieuwe vraag
Alleen maar vandaagCaptcha
Widget
Liedje Rent Soundtrack Life support is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life supportmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rent Soundtrack Life support downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life support in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.