Against The Odds


(R Wright/J Wright) 3:59

Each time we return to this crazy place
We break the promise made face to face
Easy to make, easy to break
Somethings here we don't understand

I don't know why we go on so
I don't want to fight no more tonight
Every time's the same, both of us to blame
I don't want to talk no more tonight

We've come through before, now we ask for more
Seems to me we can't escape at all
Words have no meaning, but oh, such a feeling
Can there be a way out of here?

I don't know why we go on so
I don't want to fight no more tonight
Every time's the same, both of us to blame
I don't want to talk no more tonightCaptcha
Widget
Liedje Richard Wright Against The Odds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Against The Oddsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Richard Wright Against The Odds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Against The Odds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.