American Witch


Body of a monkey and the feet of a cock,
Dragged from her home on the killing rock,
Black dog dying on the weather vain,
The Devil's in a cat and the baby's brain,

[Chorus]

The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American Witch,

Alone on the hill and ready to die,
Cancer of darkness - blacken eye,
The mark of the wolf and the sign of the calf,
Angels bleed down above the raft,

We all pray for 20 innocents,
We all bow down 20 innocents,
We all hang high - 20 innocents,
We all accused - 20 innocents,

[Chorus]

The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American Witch,

Do you want to know where their dreams come from?
Some showed the faith and some showed none

Do you want to know where their dreams come from?
Some showed the faith and some showed none

We all pray for 20 innocents,
We all bow down 20 innocents,
We all hang high - 20 innocents,
We all accused - 20 innocents,

[Chorus]

The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,

Do you want to know where their dreams come from?
Some showed the faith and some showed none

The End - The End of The American Witch!Captcha
Liedje Rob Zombie American Witch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied American Witchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie American Witch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje American Witch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.