Superbeast


Hey, yeah
Hey, yeah
Hey, yeah
Hey, yeah

Shriek the lips across ragged tongue
Convulsing together, sing violently
Move the jaw, cry aloud
Bound up the dead triumphantly

The ragged they come and the ragged they kill
You pray so hard on bloody knees
The ragged they come and the ragged they kill
Down in the cool air I can see

Hey, yeah, I'm the one that you wanted
Hey, yeah, I'm your superbeast
Hey, yeah, I'm the one that you wanted
Hey, yeah, I'm your superbeast

Stir the limbs across the wrist
Full possession of memory
Bury me as a dog
Icy hands surrounding me

The ragged they come and the ragged they kill
You pray so hard on bloody knees
The ragged they come and the ragged they kill
Down in the cool air I can see

Hey, yeah, I'm the one that you wanted
Hey, yeah, I'm your superbeast
Hey, yeah, I'm the one that you wanted
Hey, yeah, I'm your superbeast

The ragged they come and the ragged they kill
You pray so hard on bloody knees
The ragged they come and the ragged they kill
Down in the cool air I can see

Hey, yeah
Hey, yeah
Hey, yeah
Hey, yeah

Hey, yeah, I'm the one that you wanted
Hey, yeah, I'm your superbeast
Hey, yeah, I'm the one that you wanted
Hey, yeah, I'm your superbeastCaptcha
Liedje Rob Zombie Superbeast is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superbeastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rob Zombie Superbeast downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superbeast in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.