Songtekst van Robert Palmer: I Didnt Mean To Turn You On

I Didnt Mean To Turn You On


When I took you out
I knew what you were all about
But when I did
I didn't mean to turn you on

Now I bring you home
You told me goodnight's not enough for you
I'm sorry baby
I didn't mean to turn you on
No, I didn't mean to turn you on

You read me wrong
I wasn't trying to lead you on
Not like you think
I didn't mean to turn you on

I know you
Were expecting a one night stand
When I refused
I knew you wouldn't understand

I told you twice
I was only trying to be nice
Only trying to be nice
Ooh, I didn't mean to turn you on

Babe now why should I
Feel guilty 'cause I won't give
Guilty 'cause I won't give in
I didn't mean to turn you on
Ooh, I didn't mean to turn you on

When I took you out
Iknew what you were all about
But when I did
I didn't mean to turn you on
No, I didn't mean to turn you on

I didn't mean to turn you on
(REPEAT TO FADECaptcha
Liedje Robert Palmer I Didnt Mean To Turn You On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Didnt Mean To Turn You Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Robert Palmer I Didnt Mean To Turn You On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Didnt Mean To Turn You On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.