Soul On SoulNo one ever told me
No one ever said
No one ever loved me
Til I was going out of my head

No one ever listened
To the things I tried to share
You gave me everything i needed
It's your way

You gave me hope
You give me love
You give me faith to carry on

(Chorus)
Good God have mercy on me
Don't you desert me baby
I want to be together soul on soul this time
Believe me baby don't every leave me baby
I want to be together soul on soul this time

No one ever held me
As good as this before
No one ever stopped me
When I was running out of the door

You set me free
You made me shine
You gave me cause to make you mine

(Chorus)

Love made me so good child
Don't say don't say another word
Love feels so right girl
I don't lose my way when you're here by me

(Chorus)Captcha
Widget
Liedje Rod Stewart Soul On Soul is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Soul On Soulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rod Stewart Soul On Soul downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soul On Soul in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.