Babylon


its time to listen up all good people and take a look around
i know that everything is looking normal
but something is unsound
it seems to me that we are constricted by a force unfair
can't do what we all want to or you'll wind up in jail
- chorus -
babylon don't make the rules
babylon don't make our rules
they try to play us all for fools
babylon don't make our rules allright, allright
i'm feeling like our voices are unspoken and our needs unmet
freedom is what we all want so freedom is what we will get
so put up all your hands together and squeeze them real tight
if you're paying income tax
then you're helping to build bombs
what do you have to say about that
- chorus -Captcha
Liedje Rx Bandits Babylon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Babylonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rx Bandits Babylon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Babylon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.