Songtekst van Ryan Adams: You Will Always Be the Same

You Will Always Be the Same


Go on to the street to the cars in the pouring rain
Go on to the bus that left us in the dust and the flames
And when the son meets the father
It'll be something smarter for the pain
But you will always be the same
You will always be the same

Go on little girl, feet twirl, go and make him smile
Go on like the rumbling drums of the march of time
And when the son meets the dad
It'll be pretty bad for the pain
But you'll always be the same
You will always be the same
You will always be the same

Go on to the ones with the smoking guns in the heat
Go on to the wars we won, they came home, they made up
And when the father meets the son,
And the blood makes us better than the gain
You will always be the sameCaptcha
Liedje Ryan Adams You Will Always Be the Same is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Will Always Be the Samemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ryan Adams You Will Always Be the Same downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Will Always Be the Same in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.