War of the Heart


I could aim
But I could not fire
Got a bullet to spare
To kill my desire
Who's calling the shots
One of us must make the Peace
To have or to have not
The fire has got to cease

I'm loaded
Don't know where to point this thing
It's a sin
How we hit where it hurts

Who's calling the shots
One of us must end this masquerade
To have or to have not
Let's heal the wounds that we've made

It'a a war of the heart (it's a war of the heart)
It's a war of the heart

Got a bullet to space, don't wanna send it your way

Who's calling the shots
One of us, must make the peace
To have or to have not
The fire has got to cease

It'a a war of the heart (it's a war of the heart)
It's a war of the heart

I'm loaded
Don't know where to point this thing
(it's a sin) It's a sin
How we hit where it hurts (where it hurts)

One of us
Gotta end this masquerade
Got to heal the wounds that we've made
I've got a bullet to spare
Don't want to send it your way
If you want to end it
If you want to end it just say

It'a a war of the heart (it's a war of the heart)
It's a war of the heart

(Got to end this masqurade)

I've got a bullet to spare
Don't want to send it your way
If you want to end it
If you want to end it just say

It'a a war of the heart
It's a war of the heart
It'a a war of the heartCaptcha
Liedje Sade War of the Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied War of the Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sade War of the Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje War of the Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.