Ice Nice


You look at him twice
Think of how nice
His one on one face
He promised no bite
And finish a fight
"Place coin in slot provided"
Ice, Nice, everything's twice as bright with money in your hands
Ice, Nice, everything's twice as bright with money in your hands
How long have you been listening?
How long have you been listening?
Three in a row
Is your reason to go on
Spending your money
You've been here before
You've spent a lot more
This makes it less funny
How long have you been listening?
How long have you been listening?
Just a few feet away
Just a little to pay
You thought you were cured
Now you've been lured here
Face your own desire
To this smiling toy
Which brings you the joy
No harm just to enquire
Ice, Nice, everything's twice as bright with money in your hands
(repeat)
How long have you been listening?
(repeat)
Just a few feet away
Just a little to payCaptcha
Liedje Saga Ice Nice is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ice Nicemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saga Ice Nice downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ice Nice in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.